D Digital välfärd

Utveckling genom digitalisering - grunden för framtidens välfärd? Vad kan digitaliseringen skapa för nya värden inom skola, vård och omsorg? Vilka behov kan lösas med digitala verktyg och tjänster? Vilka behov kan inte lösas och kan/vill alla vara en del av digital välfärd? Vad är viktigt att ta hänsyn till när vi utvecklar framtidens välfärdstjänster i en digital värld? Välkommen att delta i vår delkonferens där du inspireras, provoceras och får bidra i samtalet om framtidens digitala välfärd!
Digital välfärd ledare