E.2 Vi behöver mer kvantitativ riskanalys

Riskanalysen är den viktigaste mätningen vi gör i säkerhetsarbetet - den lägger grunden för alla andra aktiviteter. Då gäller det att den är så bra som möjligt! Med mer kvantitativ metodik kan vi göra säkerhetsarbetet mer träffsäkert och organisationen mer säker!

Föreläsare: Martin Bergling, Nixu AB