H Industri

Innovation och kreativitet skapar framgång ”Innovation” och ”kreativitet” är ord som ligger i tiden. Företag och organisationer talar gärna om dessa begrepp som nyckelfaktorer för att lyckas. Men hur skapas innovation och kreativitet i en organisation och hur kommer vi ut med något konkret? I årets Industrispår får du lyssna till hur engagemang och motivation skapas i vardagen och hur innovation kan skapa framgång. Innovation är en förutsättning för utveckling och konkurrenskraft och vi kommer att få höra flera konkreta exempel från företag som har jobbat med innovation, hur de lyckats och deras lärdomar. Vad krävs av organisationen, ledare och dess medarbetare? Industrispåret avslutas med ett inspirerande föredrag med framåtblick. Varmt välkomna till årets Industrispår!