F Smarta samhällen

Skiftet till det smarta samhället

Vi vill alla leva i ett demokratiskt samhälle, där vi har samma rättigheter och möjligheter. Den tekniska utvecklingen har tagit ett stort kliv. Idag är det vår kreativitet som sätter gränserna, snarare än tekniken. Teknik som AI, IoT och robotisering ger oss helt nya möjligheter till en digitalisering som stärker människan.

Samtidigt uppstår helt nya utmaningar när vi tillämpar tekniken. Våra sociala medier styr våra beteenden på ett nytt sätt. Nyheter fungerar annorlunda än tidigare. Krigföringen har flyttat in i cyberrymden. Det här är utmaningar vi tillsammans behöver möta.

Vi har samlat några av den nya tidens rallare, som bryter ny mark och bygger nya vägar mot det hållbara samhälle vi vill leva i.

Kom och träffa dem, inspireras och dela erfarenheter i det stora skiftet!

 
Smarta samhällen ledare