F.6 Får jag lov? - Den digitala bygglovsprocessen

10:00 18 Oktober

Vi behöver fler bostäder i Sverige, därför är det bra när det byggs. Det är synd om man låter bli att bygga bara för att själva bygglovsprocessen är krånglig och snårig.

För att råda bot på det har Boverket och Sveriges kommuner startat ett samarbete för att förenkla och digitalisera bygglovsprocessen. Projektet är innovativt och angeläget, därför stöds det av Vinnova.

Boverket har utvecklat en PoC (Proof of Concept) inom projektet, för att se hur man kan dela modeller, återanvända information och automatisera processen. Kom och hör Petronella Enström berätta!