B.6 UX inom AI – En omdefinition av begreppet design

10:00 18 Oktober

Vi är blott i begynnelsen av AI eran men vår roll som designers måste omdefinieras så medvetet och snabbt som möjligt för att vi ska kunna hänga med på den resan och sitta med i förarsätet. Ann Fatton kommer att prata om denna nya roll, om AI teknologi från olika perspektiv, och understryka behovet av transparens och medvetenhet inte bara i designprocessen utan hela vägen ut i produkter och gränssnitt.

Ann menar på att vi som designers i en AI era skall fokusera på hur vi kan förstärka användaren med hjälp av AI teknologi. Hon kommer att presentera nya UX designprinciper och förklara varför mentala modeller kring AI är viktiga och hur de kan illustreras och beskrivas för användaren. Hon kommer även göra en snabb överflygning av de olika tekniker och ”buzz words” som förekommer inom AI med riktiga exempel och designreflektioner.