B.3 Continuous Collaborative Product Discovery

13:00 17 Oktober

Agile har i snart 20 år förfinat processen av att leverera tjänster och produkter med hög kvalitet på kort tid. Men, om det som levereras inte löser problemet på bästa sätt så spelar varken tid eller kvalitet någon roll, det är bara ett enormt slöseri.

Att utforska och upptäcka hur en produkt ska möta affärsmålen, användarbehoven och vara praktiskt genomförbar är det enda som hjälper. För att din produkt eller tjänst ska bli oslagbar så kommer jag att starkt rekommendera ett strukturerat och smart arbetssätt som passar väl in i det agila tänket.