Årets utställare

Under Good Tech Conference erbjuds du som konferensdeltagare möjlighet att träffa intressanta företag inom IT- och digitalisering. Företagen håller till vid en utställaryta på Quality Hotels andra våning. Där ges utrymme till mingel, affärsmöjligheter och mycket mer. Passa på att besöka utställarytan i pauserna!

XLENT Consulting Group

Sugen på något gott mellan föreläsningarna? Känner du dig kreativ? Då har XLENT den perfekta utmaningen för dig – vi ses i glassrummet så ska du få släppa fram dina kreativa krafter och samtidigt kanske stå som vinnare i XLENTs kreativa glasstävling!

Xlent Consulting Group är en entreprenörsdriven organisation där individerna har stora möjligheter till påverkan. Vi söker aktivt nya medarbetare som vill vara med och ta ansvar för sin egen och företagets utveckling. För drivna medarbetare som visar goda resultat finns också möjlighet till delägarskap.

Xlent Consulting Group är primärt verksamma inom affärsrådgivning, systemutveckling och genom förvaltningsåtaganden. Vi arbetar i nära samverkan med våra kunder. Tillsammans kan vi säkerställa att affärskritiska strategier verkligen blir realiserade.

Läs mer om XLENT Consulting Group.

Agiltec

Agiltec finns på plats på Good Tech Conference och är ett världsledande företag inom agil coachning, evolution och transformation. De är Gold Partner till Scaled Agile Inc, utbildar och certifierar i SAFe, det ledande ramverket för agilt arbetssätt.

De arbetar med Continuous Integration och DevOps för att skapa förutsättningar för att bli agil på riktigt. I transformations- och evolutionsfaserna använder de deras unika metoder BeAgile™, GoAgile™ och StayAgile™.

Läs mer om Agiltec.

Forefront Consulting Group AB

Vi hjälper dig med Digitaliseringens möjligheter och förändringsbehov – från strategi till genomförande. ”Digital agenda” ger dig en start på digitaliseringen på ett enhetligt sätt. Vinn en halvdags workshop till ditt företag!

Att dela med oss av vår kunskap och ta del av andras – det brinner vi för. Oavsett storlek, form eller bransch löser vi utmaningarna Tillsammans! Våra 350 konsulter finns på 9 orter i Sverige, nära dig. Vi har även ett offshore-center i Kina.

Att ständigt blicka och vilja framåt, uppåt samtidigt som vi älskar nya satsningar och vägar – det är vårt DNA och skapar en kreativ miljö. Humanoiden Pepper finns på Stockholmskontoret – vad kan han göra för dig? Välkomna att besöka vår monter för att få veta mer!

Läs mer om Forefront Consulting Group AB.

Almi

Almi investerar i framtida tillväxt. Med lån, riskkapital och affärsutveckling skapar vi möjligheter för företag att växa. Vi finns nära företagen med en bred kunskap om företagande och hållbar tillväxt.

Vill du lära dig hur ditt företag kan bli mer framgångsrikt på nätet?
I Almis monter får du en presentation av Digitalakademin, en kostnadsfri webbutbildning i samarbete mellan Almi och Google som har blivit en stor succé bland regionens företagare.

När det gäller konferensens kreativitetstema kan man konstatera att Almi hela tiden ser över hur vi kan ligga i framkant med våra erbjudanden och de verktyg vi använder inom såväl affärsutveckling som finansiering.Digitalakademin är ett bra exempel på ett konkret kreativt erbjudande som kunderna verkligen har nytta av, som ligger i tiden och som dessutom lockat många deltagare.

Läs mer om Almi.

Mittuniversitetet

Mitt i Sundsvall och Östersund finns Mittuniversitetet med ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Mittuniversitetet är ett av landets ledande universitet när det gäller distansutbildning och deras forskning ligger i framkant inom en rad olika områden.

Två civilingenjörsstudenter från industriell ekonomi som var med på Higher Ambition Internship 2018 kommer att finnas på plats.

Läs mer om Mittuniversitetet.

Näringslivsbolaget

Näringslivsbolaget i Sundsvall AB bildades 1 januari 2012 och är ett helägt kommunalt bolag. Vårt uppdrag som grundar sig i en näringslivsdel och en marknads/besöksnäringsdel baseras på ägardirektiv som har fastställts i kommunfullmäktige.

Bolagets uppdrag är med andra ord brett, men i grund och botten handlar det om att skapa goda förutsättningar för människor och företag att leva och verka i Sundsvall, samt skapa ett intresse för att besöka oss och ta del av allt som Sundsvall har att erbjuda i form av nöjen, evenemang, natur- och fritidsupplevelser.

Läs mer om Näringslivsbolaget.