Information om behandling av personuppgifter enligt krav i dataskyddsförordningen (GDPR)*)

Genom din konferensanmälan kommer dina personuppgifter att hanteras av Bron Innovation (556537-8642). Uppgifterna används för vår konferensadministration och sparas för uppföljning och eventuella förnyade kontakter. Registrerad har rätt att få veta om personuppgifter som rör honom/henne har behandlats eller ej, samt i förekommande fall vilka uppgifter som behandlas, varifrån de inhämtats, behandlingsändamålen och vilken/vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifter lämnats ut till. Efter begäran från den registrerade om rättelse, ska felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättas, blockeras eller utplånas. Informationen kan även i vissa fall lämnas ut i ett allmänt använt maskinläsbart format.  Information om behandling av personuppgifter lämnas av Bron Innovation, 060 – 17 04 00. Ansökan ställs till Bron Innovation, Storgatan 73, 852 30 Sundsvall.

*)Dataskyddsförordningen,  se www.datainspektionen.se