föreläsning i stora salen under Good Tech Conference

Om Good Tech Conference

NORRLANDS STÖRSTA KONFERENS INOM IT OCH DIGITALISERING

Med över 400 deltagare årligen från privat och offentlig sektor till startup-bolag skapar Good Tech Conference en plats för nätverkande, utveckling och kunskapsutbyte. Utgångspunkt för konferensen är att den ska ge plats för viktiga ämnen och riktiga frågor.  Med Good Tech Conference 2019 vill vi ta reda på hur vi på ett intelligent sätt tar oss an digitaliseringen.

Good Tech Conference är en nationell mötesplats för alla som leder och arbetar med utveckling av och med stöd av digitalisering. Konferensen äger rum under vecka 42 och hålls i Sundsvall. Den första upplagan av konferensen arrangerades 1988 (då gick konferensen under namnet Sundsvall 42). Totalt har över 2000 seminarier genomförts och samlat cirka 20 000 besökare genom åren.

Delkonferensledarna spelar här en viktig roll då det är de som formar konferensens unika innehåll. Med bred kunskap och lång erfarenhet leder de sina respektive spår och levererar trender, insikter, bredd och djup. Good Tech Conference liknar inte andra konferenser som är mer kommersiellt drivna. Här är det utveckling, kunskap och nätverkande som är ledstjärnorna. Tack vare den stora volymen ideellt arbete har konferensen ofta lämnat ett ekonomiskt överskott. Pengarna används vidare till stipendier och stöttar olika aktiviteter som främjar verksamhetsutveckling i det digitala samhället. Sannolikt är det också därför konferensen är så populär år efter år!

Konferensen ska på ett självklart sätt visa på mångfald och jämlikhet, upplysa och inspirera till en mer jämlik, tolerant och hållbar arbetsmiljö inom IT-branschen.

Årets tema

Intelligens är ett ord som är högaktuellt inom IT och digitaliseringsbranschen i och med framstegen med AI. Begrepp som smarta samhällen, smartphones med mera pekar på utvecklingen av mer intelligenta och enkla lösningar som är tillgänglig för alla. Digitaliseringen skapar massor av möjligheter men det ställer också krav på mer genomtänkta lösningar. Med Good Tech Conference 2019 vill vi ta reda på hur vi på ett intelligent sätt anpassar oss till digitaliseringen.

Ett nätverk för digital förnyelse

Good Tech Conference arrangeras av den ideella föreningen Bron och dess helägda bolag Bron Innovation AB. Kärnan är det nätverk som finns inom Bron – som erbjuder ett brett nätverk och en plattform för möten inom IT och digitalisering. Bron sammanför organisationer, företag och människor samt stödjer och initierar viktiga samarbeten med fokus på kompetensförsörjning, innovation och tillväxt. Med över 70 engagerade medlemmar och 5 000 yrkesverksamma arbetar de tillsammans för att förnya det digitala samhället!

Läs mer om Bron.

Vill du komma i kontakt med oss?

Vi finns för att hjälpa dig och kommer att svara på frågor du kan ha oavsett om du är föreläsare, utställare eller besökare. Vi hjälper dig med allmän information om konferensen, men även med specifika frågor om bokningar, resor, hotell, PR och marknadsföring etc. För dig som är intresserad av att föreläsa på en delkonferens kontakta respektive delkonferensledare, alternativt info@goodtechconference.se

Om du har frågor angående deltagande eller generella frågor kan du vända dig till nedanstående:

Therése Boija
Projektledare
therese.boija@broninnovation.se
Telefon: 076-391 42 83

Sarah Olsson Olofsson
Kommunikatör
sarah.olofsson@broninnovation.se
Telefon: 076-169 03 39

Ewa Mattsson:
Administratör
ewa.mattsson@broninnovation.se
Telefon: 060-17 04 00

Lars Persson Skandevall:
VD Bron Innovation
lars.skandevall@broninnovation.se
Mobil: 070-666 42 53

Adresser:
Postadress: Bron Innovation, Storgatan 73, 852 30 Sundsvall
Besöksadress: Storgatan 73 (Nya Grönborg), våning 3, Sundsvall
Fakturaadress: Bron Innovation AB, Fack 1959, Box 226, 751 04 Uppsala

Övergripande ansvarig för konferensen är Bron Innovations VD Lars Persson Skandevall.