Delkonferenser


A Kommunikation
Panelsamtal

Jonas Söderström gör en kortare variant av sin bejublade föreläsning Jävla skitsystem! för att besvara frågor som ”Varför finns det så många dåliga IT-system”, ”Vilka konsekvenser får detta utifrån arbetsmiljö och ekonomi?” och ”Varför behövs egentligen UX?

Läs mer

Sara Lerén från InUse Experience AB pratar om vikten att kartlägga de som ska använda den digital tjänst som ni utvecklar. Sara har flera års erfarenhet av att utbilda i metoden Effektstyrning av IT och kommer även att prata om inkluderande design – hur man genom att identifiera speciella behov och designa för dem även designar för den större användarbasen.

Läs mer

Daniel Öun från RealSprint visar arbetsmetoder för att förstärka innehåll och interaktionsdesign med funktionsdriven grafisk formgivning. Målsättningen är ökad effekt genom en tydlig och enkel användarupplevelse.

Läs mer
C Ledarskap & organisation
Changing the Game
F Smarta samhällen
Digitala avsked

En av de stora utmaningarna för många är att få ihop alla delar av en IT-leverans. Det som verkligen skapar nytta för verksamheten är totalen av alla ingående delar; verksamhet, systemförvaltning, drift och leverantörer. TRIM (The Rational IT Model) skapades med syftet att förklara och underlätta helheten i leveransen. Idag är TRIM en internationell modell som drivs av en öppen community och används av alla storlekar och typer av IT-organisationer.

 

 

Läs mer

The way of working är en presentation om hur man går från teori till praktik i en helhet och genom systematiska förbättringsarbetet på alla nivåer når uppsatta mål.

 

Läs mer

Mer information inom kort..

Läs mer

Mer information kommer inom kort..

Läs mer

Mer information kommer inom kort..

Läs mer

Mer information inom kort..

Läs mer