Delkonferenser


A Kommunikation
Kommunikation

En vanlig dag möter en människa mellan 3 – 5000 reklambudskap. Informationsmängden ökar för varje år. Vi kan kommunicera och köpa tjänster över hela världen. Och vi ställer allt högre krav på de produkter och digitala tjänster vi använder.

Läs mer

Det spelar ingen roll hur duktiga och effektiva vi är på systemförvaltning, säkerhet, och skalbarhet eller hur smart vår affärsmodell är om våra tjänster inte används. Förra året hade vi premiär för UX-spåret och det blev en fullsatt succé. 2017 fokuserade vi mycket på vad User Experience är samt tittade djupare på metoder som Effektstyrning och Lean UX. I år kommer vi istället ta hit några av Sveriges absolut bästa utövare av UX för att ta del av deras erfarenheter, tips och lärdomar. Det blir allt ifrån UX i Battlefieldspelen till hur maskininlärning hänger ihop med UX på MittMedia.

Läs mer
C Ledarskap & organisation
Ledarskap & Organisation

Regeringen definierar innovation som nya eller bättre sätt att skapa värden för samhälle, företag och individer. Det behöver alltså inte handla om tekniska innovationer, utan det kan handla om bemötande, nya affärsmodeller eller annat.

Som chef och ledare spelar du en viktig roll för att främja en innovativ kultur på arbetet. Vi vill höra exempel på hur organisationer gjort för att skapa former för kreativitet och nytänkande. Hur du som chef/ledare främjat personers innovativa förmågor genom ledning och styrning? Har du kanske exempel på hur innovation belönas i organisationen och hur ni jobbar med att frigöra tid för innovation och kreativitet på ett strukturerat sätt?

Läs mer
D Digital välfärd
Digital välfärd

Vad kan digitaliseringen skapa för nya värden inom skola, vård och omsorg?
Vilka behov kan lösas med digitala verktyg och tjänster?
Vilka behov kan inte lösas och kan/vill alla vara en del av digital välfärd?
Vad är viktigt att ta hänsyn till när vi utvecklar framtidens välfärdstjänster i en digital värld?

Läs mer
E Informationssäkerhet
Informationssäkerhet

Digitalisering pratar alla om 2018. Vi pratar hellre om hållbar ditigalisering. När allt blir digitalt finns många fällor som kan drabba din organisation. Exempel som vi alla känner till är Transportstyrelsen, Facebook och Camebridge Analytica, men det är bara toppen på isberget. Hur gör man för att undvika alla fällor?

Läs mer
F Smarta samhällen
Smarta samhällen

Vi vill alla leva i ett demokratiskt samhälle, där vi har samma rättigheter och möjligheter. Den tekniska utvecklingen har tagit ett stort kliv. Idag är det vår kreativitet som sätter gränserna, snarare än tekniken. Teknik som AI, IoT och robotisering ger oss helt nya möjligheter till en digitalisering som stärker människan.

Läs mer
G Systemförvaltning
Systemförvaltning

IT-ord förklarar Systemförvaltning såhär:
”Att se till att it-systemet fungerar och kan användas. I systemförvaltning ingår att lägga till och ta bort funktioner, att se till att användare har till gång till aktuell information och handböcker, att hantera rättigheter och it-säkerhet samt att hålla kontakt med underleverantörer”. 

Många känner nog igen ovanstående beskrivning när man hör ordet systemförvaltning. Men är denna beskrivning fortfarande relevant i dagens it-bransch? Vi tror att systemförvaltning är något som mer eller mindre startar vid verksamhetens behov, det it-stöd som införs för att möta behoven samt dess underhåll och vidareutveckling.

Läs mer
H Industri
Industri

”Innovation” och ”kreativitet” är ord som ligger i tiden. Företag och organisationer talar gärna om dessa begrepp som nyckelfaktorer för att lyckas. Men hur skapas innovation och kreativitet i en organisation och hur kommer vi ut med något konkret? I årets Industrispår får du lyssna till hur engagemang och motivation skapas i vardagen och hur innovation kan skapa framgång.

Läs mer