Föreläsare System Development Lifecycle

Fredrik Scheja

Fredrik arbetar som testarkitekt och agil coach vid Sogeti Sverige och har en gedigen bakgrund från stora såväl som små utvecklingsorganisationer. Han blandar teori och praktik när han talar i diverse forum runt om i Sverige inom områden såsom kundfokuserad utveckling, test som informationsbärare och vikten av lärande organisationer.

Fredrik föreläser den 16 oktober kl 10:20.

Läs mer om föreläsningen