Föreläsare Smarta samhällen

Jenny Carlstedt

Jenny Carlstedt arbetar med smarta städer, och hur ny teknik ger möjligheter att skapa samhällen som optimerar flöden och hushåller med resurser, och på så vis skapar mer hållbara samhällen. Hon har under flera år varit en del av Swecos expertnätverk kring smarta städer, där experter från alla olika discipliner inom samhällsplanering samverkar för att hitta synergier mellan olika verksamhetsområden och faser i samhällbyggnadsprocessen. Under senaste året har Jenny arbetat med Lantmäteriets utredning kring ett nationellt tillgängliggörande av geodata, och digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen.

Jenny föreläser den 17 oktober kl. 12:35.

Läs mer om föreläsningen