Föreläsare Digital välfärd

Johan Lager

Johan Lager har en bakgrund inom offentlig sektor där han de senaste tio åren jobbat med strategiskt myndighetsarbete och innovationsmetodik på Tillväxtverket. Johan var bland annat med och byggde upp myndighetens interna innovationsarbete för att korta ner processen från behov till lösning. Sedan september 2019 jobbar som han som Service Designer på Hello Future.

Johan föreläser den 17 oktober kl. 10:00.

Läs mer om föreläsningen