Föreläsare UX och Innovation

Jonas Englund

Jonas bana inom UX började 2006 när han började studera Interaktionsdesign. Efter tretton år av utbildning, arbete och entreprenörskap är Jonas nu UX Designer på Osynlig. Vägen dit har han arbetat strategiskt med att förstå, empatisera och designa för allt från kärnkraftsingenjörer till körskoleelever och förskolepedagoger – ständigt på jakt efter en lösning som faktiskt hjälper människor.

Jonas föreläser tillsammans med Gabriel Jönsson den 17 oktober kl. 10:55.

Läs mer om föreläsningen