Föreläsare Industri

Marcus Weiland

Marcus Weiland programmerade sin första artificiella intelligens (ett neuralt nätverk) 1998 och 2005 vann han en robottävling på KTH. Nu arbetar han i styrelser och på AI-konsultbolaget Savantic AB och vid sidan om driver han sitt eget bolag, Curiative AB, som genom föreläsningar och utbildning fokuserar på att höja Sveriges AI-kompetens.

Marcus föreläser den 16 oktober kl. 13:30.

Läs mer om föreläsningen