Föreläsare Industri

Niklas Kvarnström

Niklas Kvarnström har arbetat med digitalisering i 25 år. De senaste 10 åren har han lagt mycket tid på att föreläsa, inte minst mot industrins kärna, i deras egna styrelserum med relevanta intressenter. Niklas har aktivt besök fabriker i Norden, Europa och USA, för att digitalisera dem (Industry 4.0).

Niklas föreläser den 17 oktober kl. 10:00.

Läs mer om föreläsningen