Föreläsare System Development Lifecycle

Pia Sundkvist de Beau

Pia Sundkvist de Beau brinner för förbättringar i verksamheter – att förenkla och underlätta. Delaktighet är viktigt och ”tillsammans” är ett ledord.

Hon är certifierad SAFe, ADKAR och Scrummaster med 15 års erfarenhet av både drift och utveckling i IT-branschen. Hon har arbetat i många olika roller i såväl privat som offentlig sektor men också inom lantbrukssektorn och entreprenadbranschen. Det senaste året har Pia haft uppdrag som projektledare och scrummaster i delprojekt Integrationsförnyelsen inom Biometrias systemförnyelseprogram VIOL 3 och har bidragit i uppdraget att förändra en branschstandard.

Pia föreläser tillsammans med Robin Grelz den 17 oktober kl. 12.35.

Läs mer om föreläsningen