Föreläsare System Development Lifecycle

Victoria Ström

Victoria har mångårig erfarenhet av verksamhetsutveckling i gränslandet mellan affär och IT med talang för att omvandla komplexa verksamhetsbehov till konkreta och genomförbara åtgärder. Hennes erfarenhet och kompetens ger en bra grund till optimerade styrmodeller och högre intern effektivitet. Hon har stor erfarenhet av agila transformationer.

Victoria föreläser tillsammans med Johan Moritz den 17 oktober kl. 10:55.

Läs mer om föreläsningen