Föreläsare Kommunikation

Wivi-Anne Bengtsson

Wivi-Anne är projektledare i Region Skåne för ett av Sveriges största digitala projekt, Smarta Samhället, som lanserades hösten 2018. Hon arbetar även med omvärldsbevakning och stödjande insatser för bredbandsutveckling och digitalisering.

Wivi-Anne föreläser den 16 oktober kl. 13:30.

Läs mer om hennes föreläsning här.