D.3 Att mäta effektivitet inom hälso- och sjukvård

13:30 16 Oktober

Begreppet välfärdsteknologi är idag odefinierat och empiriskt data visar på vaghet, vilket medför svårigheter att beräkna effektivitet då det innehåller både kvantitativa och kvalitativa värden. Chefer inom vården måste följa budget och regelverk vilket begränsar personalen i deras arbete att tillhanda ha god vård. För att underlätta detta har ett KPI skapats för att ge ledningen en bild av hur patienter och vårdgivare uppfattar vården och tillhanda ha med en rättvisare bild vid beslutsfattande.