D.1 Digital hjälp – kan det rädda vården?

10:20 16 Oktober

Tillgängligheten till vården är och kommer vara en av de största utmaningarna vi står inför inom hälso- och sjukvårdssektorn. Ekvationen med en ökande äldre befolkning samt bristen på vårdpersonal går inte ihop om vi fortsätter göra som vi alltid har gjort. Med nya arbetssätt och innovativ digital teknik har vi stora möjligheter att tillsammans möta framtidens utmaningar! Under åren 2018–2021 pågår projektet DIGGA Hälsocentral som ägs av Region Västernorrland och är ett samarbetsprojekt med Mittuniversitetet och Premicare. Susanne Lindehall, verksamhetsutvecklare Region Västernorrland och Patrik Wreeby, läkare och medgrundare av Premicare AB,  berättar om erfarenheterna och planen framåt.