D.7 Digitalt folkhälsoarbete, kan det hålla våra innevånare friska?

12:35 17 Oktober

Att få samtala och få vård i sin hemmiljö, när det passar mig, utan att behöva sitta i ett väntrum. Att snabbt få tillgång till rätt patientinformation. Att få en skräddarsydd hälso- och sjukvård med kort varsel. Är det möjligt? Ja, men det kan bli bättre. Patienter med psykisk ohälsa har upp till 20 års kortare förväntad livslängd där orsaken inte är psykiska ohälsan i sig utan sjukdomar (t ex diabetes, hjärt- kärlsjukdom) som bottnar i ohälsosamma levnadsvanor. Iwona Jacobsson berättar om Region Västernorrlands utveckling av ett nytt digitalt verktyg, Livsstilsmedicin Online (LMO). Det är en tre veckors distanskurs för att komma igång med fysisk aktivitet och bättre matvanor.