D.4 Så kan digitala lösningar hjälpa människor att ändra sina levnadsvanor

14:30 16 Oktober

Hälso- och sjukvården står inför stora framtida utmaningar på grund av en ökande andel fetma och typ 2 diabetes. Kostnaderna för fetma i Sverige har för år 2020 beräknats till ca 25 miljarder. I världen beräknas antalet personer med typ 2 diabetes öka från 285 miljoner år 2010 till 439 miljoner år 2030. Optimalt skulle så många som 8 av 10 diabetesfall kunna förebyggas genom långsiktigt förändrade levnadsvanor och digitala lösningar skulle på ett mycket kostnadseffektivt sätt kunna stödja detta.