E.6 Workshop del 1: Dataskyddombud - Ny roll med okonventionella arbetsmetoder

10:00 18 Oktober

Dataskyddsombudet är nu en roll som blivit ett krav i många organisationer i samband med införandet av GDPR. För att klara av rollen behöver individen som innehar den behärska lika delar juridik, IT-kunskap och kännedom om verksamheten. Personen behöver också ha sociala förmågor för att kommunicera detta i organisationen.

Följ med oss i en Workshop kring hur man tar sig an rollen, vilka egenskaper som bäst lämpar sig och hur man på ett lyckosamt sätt implementerar rollen i sin organisation. Denna WS riktar sig till dig som är eller vill bli dataskyddsombud.

Lokal: Bryggaren