E.7 Praktiska tillämpningar av Industriell Digitalisering

12:35 17 Oktober

Industriell automatisering inleddes i praktiken redan på 50-talet och numera kan man även kalla detta digitalisering. Men i det moderna begreppet Industri 4.0 får man ta högre höjd än så. ÅF Pöyry har många goda exempel där Industri 4.0 är involverat och där man hjälpt kunder att nå högre produktivitet. Mikael Sjöblom presenterar bland annat hur ÅF Pöyry hjälpt LKAB att spara 900 mkr per år.