E.5 Uppkopplade industrins framtida behov och utmaningar – Industry 4.0

10:00 17 Oktober

Industrin förändras på ett sätt aldrig skådat tidigare, kravbilden är en helt annan. I den förvandlingen ställs helt nya krav på dess omgivning och samtliga aktörer. Detta innebär att helt nya affärsmodeller, högre effektivitet och bättre förståelse av produktion och produkters eftermarknad är avgörande för konkurrenskraft mot omvärlden. Här finns oanade möjligheter men också livsnödvändiga saker att tänka på för samtliga involverade, från energianvändning till realtidstjänster.