A Kommunikation

En vanlig dag möter en människa mellan 3 - 5000 reklambudskap. Informationsmängden ökar för varje år. Vi kan kommunicera och köpa tjänster över hela världen. Och vi ställer allt högre krav på de produkter och digitala tjänster vi använder. För att din organisation eller ditt företag ska nå fram med sitt budskap eller produkt till sin målgrupp - krävs det strategisk kommunikation och marknadsföring. Det vet nog de flesta. Frågan blir istället, hur lyckas man i det digitala samhället? Varmt välkommen till två spännande dagar fyllda med inspiration och lärdomar från namnkunniga talare som bjuder på sina egna tankar kring aktuella frågor och utmaningar inom kommunikationsbranschen.