A.2 En vinstdrivande miljöförändring

11:20 16 Oktober

Hur lever man upp till förväntningarna kring hållbarhet? Zero Impact Girl inspirerar till att aktivt leva miljömedvetet genom att fokusera på en utveckling som alla kan göra. Hon visar att både företag och privatpersoner kan göra förändringar som leder till ekonomisk, social och miljömässig lönsamhet.