A.6 NU! Strategisk improvisation!

10:55 17 Oktober

Hur utövas ett bra ledarskap i ett samhälle där det enda som tycks vara konstant är X-faktorn? Strategisk improvisation är ett nytt sätt att tänka för ledare som behöver agera i takt med sin omgivning. Katarina kopplar samman omvärldstrender, ledarskapsforskning och musikalisk improvisation i syfte att skapa ett nytt mindset för vår tids ledarskap. Ett mindset som utgår från förmågan att lyckas balansera ordning och kaos, konstanter och förändring, tillit och mod och att lita på sin inre kompass.