A.3 Smarta samhällets digitala möjligheter – innovation i praktiken

13:30 16 Oktober

Innovationen är stor i Sverige med koppling till den nya tekniken, men hur ser den ut i praktiken? Smarta Samhället blev en samlad kunskaps- och mötesplats av idéer, där tekniken implementeras i vår vardag. Wivi-Anne Bengtsson berättar ur ett projektledarperspektiv hur de lyckades med ett sådant projekt och hur viktig kommunikation och samarbete mellan olika områden är.