A.4 Vad ger utbildning av chefer för resultat?

14:30 16 Oktober

Mittuniversitet undersöker effekterna av att utbilda chefer i kommunikativt ledarskap inom AB Volvo och Sandvik Machining Solutions. Catrin Johansson, Solange Hamrin och Sandra Bergman delar med sig av intressanta forskningsresultat: Vad innebär det för kommunikatörernas yrkesroll att utbilda chefer i kommunikation? Hur implementerar man utbildning i ett svenskt multinationellt företag i andra länder?