C.2 Är analog intelligens en förutsättning för artificiell intelligens?

11:20 16 Oktober

Hur väl du känner din organisation och de du är tillför är helt avgörande för att lyckas med ditt ledarskap kopplat till utvecklingen av AI, artificiell intelligens. Vår erfarenhet är att nyckeln till framgång bottnar i kunskap, både våra anställdas och våra kommuninvånares. På Sundsvalls kommun har vi tagit första steget att utveckla vår AI hand i hand med vår analoga intelligens. Tillsammans med våra medarbetare och kommuninvånare bygger vi vår gemensamma framtid.