C.3 Att lyckas med sitt ledarskap handlar om att vara smart och ha tillgång till rätt verktyg

13:30 16 Oktober

Förändringar sker vare sig vi vill eller inte. Som chef och ledare gäller det att kunna avväga vad som behöver ändras och vilken förändringstakt en verksamhet orkar med. Eleonores föreläsning handlar om vad som krävs för att lyckas med kontinuerlig organisationsutveckling där hon utgår från delaktighet, tydlighet och organisationskultur. Dessa delar tillsammans skapar ett smart ledarskap. Hon delar med sig av såväl lyckade som mindre lyckade förändringsresor från verkligheten.