C.4 Att vilja, testa och våga (miss)lyckas

14:30 16 Oktober

Sveriges offentliga sektor står inför stora utmaningar och möjligheter. Förändrad demografi, minskat ekonomiskt utrymme samt ändrade krav från invånare, anställda och vid rekryteringar kräver nya sätt att tänka och agera - även kring synen på ledarskap. Linda Fastén, tidigare innovationschef på Helsingborgs stad berättar om en större organisations förändringsresa som utgår från radikalt nytänkande, tillit, medskapande och modet att våga (miss)lyckas.