C.1 Effektivitet genom engagemang

10:20 16 Oktober

Engagemang är nyckeln till en organisations framgång. Ledarskap är att lyckas med att skapa en miljö som främjar engagemang. Lyckas man bygga en sådan miljö kan det leda till en mer effektiv organisation som kan öka måluppfyllelsen med mindre resurser. I föreläsningen, som hålls på engelska, kommer Brisson att berätta om den modell som han använder i sin ledarskap som rektor på Engelska Skolan. Föreläsningen har högt tempo, tydliga exempel och konkreta föreslag på hur man bygger en organisation som stödjer engagemang.