C.7 En iterativ modell för att lyckas med förändring i en digital värld

12:35 17 Oktober

Kelly Odell – en av Sveriges ledande experter inom förändringsledning – är aktuell med sin nya bok Förändringshandboken (LIBER). Kelly delar med sig av metoder, mallar och modeller som du kan använda direkt i den egna verksamheten. Han beskriver en iterativ förändringsprocess, komplett med modeller och mallar, som visa hur man kan arbeta framgångsrikt med förändringsledning i praktiken.