F.7 Digitalisering av samhällsbyggnadsprocesser och smarta städer

12:35 17 Oktober

Vad innebär tillgången till ny teknik och nya informationsmängder för oss som arbetar inom samhällsbyggnad – hur kan vi ta vara på möjligheter och nyttja nya tekniker för att skapa mer hållbara städer med hög livskvalitet? Hur knyter vi ihop samhällsbyggnadsprocessen och gör den mer digital och hur planerar vi för framtidens smarta städer, med medborgaren i centrum? Lantmäteriet har under året presenterat en rapport om hur ett nationellt tillgängliggörande av geodata kan se ut, data som är grundläggande i den trend vi nu ser med att skapa digitala tvillingar av städer. På vilket sätt kan denna plattform bidra till arbetet och varför vill man ha en digital tvilling av staden?