F.2 Electric roads

11:20 16 Oktober

Föreläsningen beskriver ett pågående arbete för hanteringen av elektriska vägar för att tunga transporter skall kunna förses med el för framdrivning på vägar som utrustats med denna teknik. Modellen som beskrivs fokuserar på den digitala informationshantering som behövs när elektriska vägar är fullt etablerade i Sverige och de system som behöver kopplas ihop och fungera tillsammans. Avsikten med ett etablerat bestånd av elektriska vägar är att dessa skall vara kommersiellt hanterbara vilket gör att modellen lägger stor vikt vid de affärsrelationer och associerat informationsutbyte som måste existera för att detta skall vara möjligt.