F.1 Samarbete för smartare samhälle

10:20 16 Oktober

Stockholm är en av Europas hetaste tillväxtregioner och smartare lösningar är en motor i och förutsättning för tillväxt. Vad betyder digitalisering och smart stad för stockholmskommunerna? Hur ser samarbetet ut och vilka är utmaningarna med smartare städer och samhällen? Vilka är dom hetaste frågorna för att lyckas bättre över stads- och kommungränser? Catrin berättar om framgångar och utmaningar i de 26 Stockholmskommuneras samarbeten för digitalisering och smart stad.