G System Development Lifecycle

Traditionell systemutveckling och systemförvaltning baserade sig på sanningen om att produkter som en gång tagits fram sedan är giltiga för evigt. I en allt mer snabbrörlig värld ställs nya krav på metoder och teknik för att lättare anpassa system och produkter till dagens krav och utmaningar. Lyssna till hur vi kan bli bättre på att jobba med smart teknik och hur kan vi använda intelligenta lösningar för att tillgodose en verksamhets behov.