G.7 Att genomföra det omöjliga!

12:35 17 Oktober

Det pågår en omvälvande förändring i skogsbranschen. En ny branschstandard är under utveckling som påverkar hela skogsnäringen och dess ca 600 företag. Det handlar om hela värdekedjan - från skog till industrimätning. Projektet heter Viol3. Branschens informationsutbyte ​går från fastlängdsformat till dynamiska värdeflöden, vilket ger händelsestyrd information till kunderna. En sådan här gigantisk förändring går inte att genomföra utan att förankringen i branschen är gedigen, därför fick några kunder gå i bräschen och bli piloter för förnyelsen. Tillsammans med piloterna har Biometria genomfört regelbunden gemensam verifiering vilket har varit en framgångsfaktor. Detta tillsammans med tät kunddialog, regelbundna demos och kontinuerliga feedbackloopar har drivit projektet från traditionell vattenfallmetodik till agila metoder och SAFe.