G.2 Happy Robotics – Så skapar vi ett positivt mottagande för nya tekniker

11:20 16 Oktober

Vad händer i en organisation när man introducerar ny teknik som exempelvis Robotics? Kommer tekniken att ersätta människor och kommer roller att försvinna? Eller genererar den istället nya möjligheter och kan nyttjas som en superkraft för digital transformation? Hur anpassar vi oss som organisation till de nya teknikerna som kommer och går allt snabbare? Är det bara teknik, eller handlar det mer om människor, arbetsprocesser, förhållningssätt och kultur? Hur skapar vi en kultur som ser möjligheter i det humankapital som organisationen förvaltar? Vi vill beskriva den resa SPV gjorde runt Robotics och den positiva kraft som möjliggjorde ett lyckat projekt. Robotic Process Automation möjliggjorde nya sätt att arbeta med framtidsdriven utveckling av såväl teknik som kompetens. Vi kommer att ge vår syn man väljer rätt process(-er) för robotisering och hur man väljer rätt deltagare! Hur skapar man förutsättningar för ett lyckat partnerskap med leverantören.