G Systemförvaltning

Visste du att systemförvaltning handlar om att förvalta ett it-stöd för en hel verksamhet?

IT-ord förklarar Systemförvaltning såhär: ”Att se till att it-systemet fungerar och kan användas. I systemförvaltning ingår att lägga till och ta bort funktioner, att se till att användare har till gång till aktuell information och handböcker, att hantera rättigheter och it-säkerhet samt att hålla kontakt med underleverantörer”. 

Många känner nog igen ovanstående beskrivning när man hör ordet systemförvaltning. Men är denna beskrivning fortfarande relevant i dagens it-bransch? Vi tror att systemförvaltning är något som mer eller mindre startar vid verksamhetens behov, det it-stöd som införs för att möta behoven samt dess underhåll och vidareutveckling.

Vad tror du? Och hur tror du att framtidens kreativa systemförvaltning kommer att se ut?

Besök oss på årets delkonferens inom Systemförvaltning för att inspireras av hur andra bygger och förvaltar sina framtida it-stöd!