B.1 En föreställning om dina föreställningar

10:20 16 Oktober

David de Léon är en flitigt anlitad talare och lärare som ger kurser i beteende- och servicedesign och i hur man ger riktigt bra designkritik. Ett av hans mest populära föredrag handlar om hur man tillämpar principer från trolleri på upplevelsedesign. Det föredraget har han gett inför mer än tusen personer på bl.a. IKEA, SONY och Google. Nu vänder David på steken och tillämpar allt han kan om god upplevelsedesign på en renodlad trolleri- och tankeläsningsföreställning. Det blir en föreställning om dina föreställningar, om diskrepansen mellan hur saker verkar vara och hur de faktiskt är. Genom olika nummer visar David publiken vad som händer när vi gör våra omedvetna antaganden om världen, hur vi sällan märker hur våra antaganden formar vår värld, och att det inte ens hjälper när man blir upplyst om att man vilseleds. Detta är en trolleriföreställning som inte känns som en trolleriföreställning. Med en trollkarl som inte är trollkarl, utan designer, filosof och doktor i kognitionsvetenskap.