B.3 Augmented Realitys och Virtual Realitys möjligheter och utmaningar

13:30 16 Oktober

Marknaden för Augmented Reality och Virtual Reality förväntas växa till 30 gånger sin nuvarande storlek efter 2020, enligt en ny studie från Citi’s Global Perspectives and Solutions Group.  Eftersom AR är tvärvetenskapligt måste vi som bygger tekniken vara experter på många områden och ta hänsyn till både teknik och användarens förväntningar. De tekniska utmaningarna är många och svåra, men det är framförallt ett nytt sätt att designa gränssnitt för användare. Svårigheterna i att förekomma användarnas förväntade reaktioner och upplevelser skapar barriärer då vi ofta inte vet hur användaren kommer att reagera innan målgruppen har provat lösningen.