B.5 Fysiska miljöers betydelse för tillväxt och attraktionskraft

10:00 17 Oktober

Genom att skapa inkluderande fysiska miljöer för möten mellan människor läggs rätt grund för framgång. Där gränserna mellan företag, organisationer och verksamheter suddas ut och människor med olika bakgrunder, erfarenheter och talanger möts. I en inkluderande tillåten och öppen miljö där det lokala näringslivets alla offentliga aktörer samt etablerade såväl som nystartade företag kan mötas på en neutral arean för att utbyta tankar och idéer. Där skapas ett slags ekosystem för tillväxt och innovation kan ske naturligt på daglig basis. Modellen är beprövad och är för att stanna.